AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
Süt Takip Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Vade Farkı Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Rotatif Kredi Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Pratik Hesaplamalar
2023 Yılı Ocak Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

Personel Mevzuatı
Personel Evrakları
Diğer

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

2012 Vergi Usul Kanunu Amortisman Oranları      Uzak Masaüstü
S N

FİYAT LİSTESİ (31.07.2024)

FULL
VERS.
GÜNCELLEME TARİHİ
 FİYATI (KDV HARİÇ *)

KULLANIM KILAVUZU İNDİR

1
AGSOFT PERSONEL VE BORDRO TAKİP PROGRAMI
8.2
29/02/2024
2.000,00
2
AGSOFT SİTE/APARTMAN AİDAT VE GELİR GİDER TAKİP PROGRAMI
4.0
04/10/2021
1.800,00
3
AGSOFT PERSONEL VE YILLIK İZİN TAKİP PROGRAMI
1.0
23/07/2017
1.800,00
4
AGSOFT ROTATİF KREDİ HESAPLAMA PROGRAMI
2.0
18/09/2021
1.500,00
5
AGSOFT GÜNLÜK KASA TAKİP PROGRAMI
3.4
04/01/2021
1.000,00
6
AGSOFT FİNANSAL ÇÖZÜM PROGRAMI
6.4
04/01/2021
1.500,00
7
AGSOFT OKUL AİDAT TAKİP VE İŞLETME DEFTERİ
2.0
08/03/2019
1.500,00
8
AGSOFT ÇOCUK DOKTORU HASTA VE RANDEVU TAKİP
5.8
18/01/2019
2.500,00
9
AGSOFT MUAYENEHANE HASTA VE RANDEVU TAKİP
2.3
18/01/2019
2.500,00
10
AGSOFT VADE FARKI HESAPLAMA PROGRAMI
2.0
22/06/2018
1.500,00
11
AGSOFT ÇEK SENET TAKİP PROGRAMI
4.0
02/03/2020
1.500,00
12
AGSOFT KASA VE CARİ HESAP TAKİP PROGRAMI
3.4
05/02/2019
1.500,00
13
AGSOFT RANDEVULU PAKET İŞ TAKİP PROGRAMI
1.5
05/03/2013
1.500,00
14
AGSOFT RANDEVULU İŞ TAKİP PROGRAMI
3.1
27/05/2010
1.500,00
15
AGSOFT RANDEVU VE GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI
2.3
01/07/2010
1.500,00
 
16
AGSOFT MALİ DANIŞMAN PROGRAMI
5.6
12/09/2011
2.500,00
 
17
AGSOFT VERGİ MEVZUATI PROGRAMI
5.6
12/09/2011
2.500,00
 
18
AGSOFT ŞİRKETLER MEVZUATI TAKİP PROGRAMI
5.6
12/09/2011
2.500,00
 
19
AGSOFT SAKINCALILAR LİSTESİ HIZLI ARAMA PROGRAMI
3.8
27/10/2011
1.500,00
20
AGSOFT ÇEVİREÇ PROGRAMI
1.3
27/10/2011
1.500,00
21
AGSOFT KARDİOLOJİ VE İÇ HAST.HASTA VE RANDEVU TAKİP
1.9
06/11/2009
2.500,00
22
AGSOFT ENFLASYON DÜZELTMESİ PROGRAMI
3.0
20/02/2024
2.000,00
 
23
AGSOFT ÇOCUK GELİŞİM TAKİP PROGRAMI
1.0
12/12/2011
1.500,00
24
AGSOFT SÜT VE GELİR GİDER TAKİP PROGRAMI
1.0
27/12/2018
1.500,00
25
AGSOFT İŞKUR SGK MESLEK KODLARI HIZLI ARAMA PROGRAMI
1.2
26/02/2015
0,00
26
AGSOFT VUK AMORTİSMAN ORANLARI HIZLI ARAMA PROGRAMI
1.0
18/11/2012
0,00

* FİYATLARA %20 ORANINDA KDV İLAVE EDİLECEKTİR.

TÜM PROGRAMLARIMIZ MEVCUT TÜM VİRÜS PROGRAMLARIYLA TARANMIŞTIR.

Tüm programlarımız kullanıcı dostu, kolay kullanıma sahiptir. Kullanıcılar tarafından Programlarda değişiklik istekleri en kısa sürede değerlendirilip programlara ilave edilmekte ve bu şekilde programlarımız en kullanışlı ve pratik hale gelmektedir.AGSoft Personel Bordro Hesaplama ve Takip Programı

Personel ve bordro takip programları daima çok karmaşık olmuştur. Personel girişi yaparken, bordro hesaplarken öncesinde bir sürü işlem yapmanız gerekmektedir. Bordro hesaplama öncesinde puantajlama yapmanız, önceki ayın bordrosunu kapatmanız vs gerekmekte, kısaca normalde basit bir hesap işi olan bordro bir zaman kaybı olmaktadır.

Bu program bordro hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa süreye yaymak maksadıyla hazırlanmıştır.

Amaç kullanıcının zamanını çalmadan en kısa yoldan ve pratik şekilde sonuca ulaşmasını sağlamaktır.

Tüm işlemler ve raporlamalar aynı pencerede zahmetsizce giriş yaparken girişinize ait raporlar almanıza olanak verir.

Firma sınırlaması yoktur, istediğiniz kadar firma açabilirsiniz. Aynı firma içersinde farklı işyerleri tanımlayabilme ve personellerin cari hesaplarını takip edebilme.

Çalışan personel sınırlaması yoktur, 500 personeli bulunan firma içinde, 1 personeli bulunan firma içinde pratiktir.

Bu programla neleri takip edebilir, neleri hesaplayabilir ve sonucunda hangi raporları alırsınız: ...Devamını Oku
AGSoft Site/Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı
AGSoft Site/Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı Site ve Apartman Yönetimlerinin üyelerden aldıkları aidatların kolay bir şekilde takibini yapabilmesi ve tutması gereken işletme defterinin detaylı olarak takibi amacıyla hazırlanmıştır.

Programın Özellikleri

Site, Apartman, İşhanı vb Kat Mülkiyeti Yasasına göre yönetimi bulunan yerlerin, üyelerden toplanan aidatların, yapılan giderlerin takibini kolay ve pratik olarak yapılabilir. 

Mülk sahibi ile mülkü kullanan kişilerin aidatları ayrı olarak takip edilebilir.

Eski mülk sahibi ile eskiden mülkte oturanların bilgileri saklanabilir

....Devamını Oku
AGSoft Personel ve Yıllık İzin Takip Programı
Firmaların çalışanlarının özlük dosyalarının, işe gidiş/geliş ve yıllık izinlerinin takibi amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

Kullanımı son derece basit ancak içerik açısından son derece zengin olarak hazırlanmıştır.

Program üzerinden personellerin özlük dosyasında olması gereken hertürlü evrak taranıp program içerisine aktarılabilir.
Personellerin işgünlerinde kullanmış olduğu günlük ve saatlik izinler detaylı olarak takip edilebilir.

Personellerin işe geliş ve gidiş tarihleri tarihleri takip edilebilir.

Kanunlar gereği yıllık izin takibi detaylı olarak yağılabilir ve "Yıllık İzin Defteri" program üzerinden oluşturulabilir.

Ayrıca personellerin SGK üzerinden işe giriş ve çıkış bildirimleri, çalışmadığına dair bildirim program üzerinden otomatik olarak yapılabilir.....Devamını Oku


AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan kredi ana para ve faizleri ile diğer vergilerinin hesaplanması, alınan faiz tutarına göre banka faizinin bulunması amacıyla hazırlanmış, aynı zamanda daha sonra tekrar ulaşmak için rotatif kredilerin saklanmasını sağlayan bir programdır.

Kullanılışı: İlk önce yıllık rotatif kredi faiz oranını üstteki alana gireriz. Hesaplanacak tutarda faiz üzerinden alınacak KKDF (bankalarda genellikle bu oran %5’tir) ve

başka vergi mevcut ise bu oranları ilgili kutulara gireriz. Sonra yıldaki gün sayısını 365 veya 360 olarak (Bankalar genellikle yıldaki günü 360 olarak uygular),girdikten sonra kullanım ve ödeme valör tarihine ek süre olarak gün ekleyip eklemeyeceğimizi, kullanım veya ödeme hafta sonu tatillerine rastlayan günleri ilk işgünü olarak dikkate alıp almayacağımızı tesbit ettikten sonra kredi kullanım tutarları ile işlem tarihi ile valör tarihi (valör tarihi kredi kullanımında aynı gün ödemelerde bir gün sonra olabilir) girişine geçeriz. Program otomatik olarak her işlem girişimiz sonrası yeni işlem girişi için otomatik bir satır açar.Tablodaki faiz oranı her yeni girişte üste yer alan faiz oranını otomatik olarak tablodaki yıllık faiz oranı sütununa getirir. Hesaplama tabloda yer alan faiz oran üzerinden yapılır. Tablodaki faiz oranı oranın girildiği tarihten sonraki ilk işleme kadar geçerlidir. Yani faiz oranı oranın girildiği sütun ile sonraki sütun arasında geçerlidir....Devamını OkuAGSoft Günlük Kasa Takip Programı
AGSoft Günlük Kasa Takip Programı işletmelerdeki kasa hareketlerinin günlük olarak, günbaşı kasa mevcudu, günlük hareketler ve gün sonu kasa mevcudu olarak takibi amacıyla hazırlanmış, aynı anda üç farklı para birimi (TL,USD,EURO) kullanabilen, kasa çıkışlarını gruplayabilen ve hareketlere istenirse evrak ekleyebilen (scannerdan taranmış resim formatında evraklar) kolay ve pratik bir programdır. Kasa aynen kasa defterinde olduğu gibi yıllara ayrılmıştır. Aynı anda birden fazla yılda çalışılabilir. Günlük kasa dökümü, iki tarih arası veya tarihlere göre ve tanımlanan giriş çıkış türlerine (işlem türü) göre kasa hareketleri raporlanabilir.
Kullanımı

Genel: Firma kasasının TL, USD ve EURO para birimi ile aynı anda ayrı ayrı takip edilebildiği bölümdür.

Günlük Kasa Para Girişi ve Çıkışı: Günlük diğer kasa para giriş çıkışları “YENİ KASA” tuşu veya kasa işlemleri bölümünde “Ins” klavye tuşu veya kasa işlemleri bölümünde farenin sağ kliki ile açılan ekrandaki “Para Giriş Çıkışı Yap” seçeneği ile gelen ekrandan girişle sağlanır....Devamını Oku
AGSoft Çocuk Doktoru Çocuk Gelişim ve Randevulu Muayene Takip Programı
Program özellikle çocuk doktorları için özel olarak hazırlanmıştır. Çocukların gelişiminden aşılarının takibine, soygeçmiş, özgeçmişleri ve geçirdikleri rahatsızlık veya alerji gibi özellikle çocuk hastalar için hazırlanmış aynı zamanda gelişim grafiği gibi hiçbir programda olmayan özellikler otomatik olarak takip edilebilmektedir.
İçerik:
• Randevu takibi: O güne ait randevular otomatik olarak gelmekte, belirli tarihler arasındaki randevular raporlanabilmektedir.

• Yapılan günlük muayenelerin takibi: O gün gerçekleştirilmiş günlük muayeneler liste halinde ekrandan takip edilebilir.
• Günlük özel notlar: hergüne ait özel notlar girilip takip edilebilir (Ajanda gibi).
• Hasta sicil kartları: Hastalara ilişkin tüm takipler buradan yapılabilir.
• Muayene işlemleri: Hastaya ait yapılan muyene ve geçmiş muyene detaylarının izlendiği bölüm. Ayrıca reçete ve labaratuar sonuçları ve hesap işlemleri takip edilebilir.
• Aşı takibi: Hastalara ait aşıların takip edildiği bölüm.
• Gelişim grafiği: Girilen verilerden otomatik olarak o kişiye ait gelişim grafiği alınabilir.

Program çoklu ortamda çalıştırılabilir. Farklı doktorların randevuları ayrı ayrı takip edilebilir....Devamını Oku
AGSoft Muayenehane Hasta ve Muayene Takip Programı

AGSoft Mueyenehane Hasta ve Randevu Takip programı muayenehanesi olan doktorlar için hazırlanmış özel bir programdır.

Programda hastaların protokolleri, randevuları ve muayene bulguları ile sonuçları takip edilebilir.

Tamamen Yenilenmiş Programın Programın Kullanılması ve İçeriği

Anamenü Bölümünün Kullanımı:

Program tüm bölümlerine ulaşılabildiği bölümdür. Bu bölüm aynı zamanda günlük yapılan işlemlerle randevuların görüntülendiği ve randevu girişinin de yapıldığı bölümdür.

Çalışma Günün Seçimi

İşlemlerin yapılacağı tarih sol tarafta yer alan takvimden veya tarih kutucuğundan elle yazılarak seçilir. Seçim sonrası ilgili günün randevuları “BEKLEYEN RANDEVULAR” ile yapılan muayene işlemleri “YAPILAN MUAYENELER” listelerine getirilecektir.

...Devamını OkuAGSoft Çek Senet Takip Programı

Pratik olarak çek-senetlerin takibi ve firmaların borç-alacak takibinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.Aynı firmaları farklı döviz birimleri ve çek resimlerini kayıt etmesi bir avantajdır.

Programda yapabilecekleriniz.
• Alınan çek ve senetlerin vadelerine göre takip edilmesi.
• Verilen çek ve senetlerin vadelerine göre takip edilmesi.
• Çekleri döviz cinsine göre takip edebilme.
• Çeklere scanerdan taranmış ön ve arka bölümlerini çeke ekleyerek evraklarını takip edebilme
• Aynı cari hesabı farklı para birimleri ile takip edebilme
• Vadesi gelen çekleri program anasayfasında yaklaşan vade tarihine göre sıralı farklı renklerde takip edebilme
• BMSV hesaplayabilme ve bunu cari hesaba aktarıp aktarmama konusunda tercih edebilme
• Hesaplanan vade farkını cari hesaba ekleyip eklememe tercihi
• Çek tahsilatında otomatik kur farkı hesaplama
• Program ana sayfasında anlık borç ve alacağı izleyebilme
• Program ana sayfasında cirolanan çekleri izleyebilme
• Program ana sayfasında günlük notlar alıp izleme
• Günlük döviz kuru izleyebilme
• Tek tuşla hızlı rapor alabilme
...Devamını OkuAGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Pratik olarak günlük kasanın ve firmaların borç-alacak takibinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.Aynı firmaları farklı döviz birimleri ve firmaya veya kasa işlemine ait scannerda taranmış evrakların kayıt etmesi bir avantajdır.

Programda yapabilecekleriniz.
• Kasayı farklı para birimleri ile takip edebilme
• Aynı cari hesabı farklı para birimleri ile takip edebilme

Programın Kullanımı (Menü Başlıklarına Göre Sıralı)

İşlemler
Kasa İşlemleri: Bu bölümde firmanın kasa hareketleri günlük olarak izlenir ve giriş-çıkış yapılır.
Kasa İşlem Türü: Raporlamada kullanılmak üzere kasa işlemlerine işlem türü eklenebilir.
Firma Cari Hareket İşlemleri: Firma cari hesaplarının izlendiği ve hareket işlemlerinin yapılabildiği bölümdür.
Firma Cari Kart Giriş ve Değişiklik: Firma cari kartlarının izlendiği ve kayıt ve değişiklik işlemlerinin yapılabildiği bölümdür.

Firma Bilgileri: Çalışılan firmanın bilgilerinin girişi için kullanılır. Raporlamada başlık olarak buraya girilen değerler çıkar.
...Devamını Oku
AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde oluşan vade farkı tutarını borç ve alacak olarak hemde toplam tutar olarak hesaplayan, aynı zamanda daha sonra tekrar ulaşmak için cari hareketlerin saklanmasını sağlayan bir programdır.

Kullanılışı: İlk önce İşlem tarihinin ne olacağını belirleyerek işe başlarız. Sonra yıldaki gün sayısını 365 veya 360 olarak belirler,

aylık veya yıllık vade farkı oranını girdikten sonra borç veya alacak olarak ek süre olarak gün ekleyip eklemeyeceğimizi, borç veya alacak hafta sonu tatillerine rastlayan günleri ilk işgünü olarak dikkate alıp almayacağımızı tesbit ettikten sonra borç veya alacakların vadesi ve tutarlarının girişine geçeriz. Program otomatik olarak her işlem girişimiz sonrası yeni işlem girişi için otomatik bir satır açar. Her işlem girişimiz sonrası ortalama vadeyi ve vade farkını otomatik olarak hesaplar.

Dikkat edilmesi gereken nokta herbir borç veya alacak işleminin ayrı satırlara girilmesidir.

...Devamını Oku
AGSoft Finansal Çözüm Programı

Çek ortalama vade ve vade farkı, cari hesap vade farkı, iç dış iskonto, ücret hesaplama, kıdem ve ihbar tazminatı, repo faiz, bileşik faiz, tüketici kredi taksit hesaplama gibi günlük olarak hesaplamaların yapılabilmesi amacıyla hazırlanmış faydalı bir program.

Finansal konularda tam bir çözüm programı. Konusunda ilk ve tek program.

İşlemlerinizi Excel ortamına aktarabilir veya excel ortamındaki işlemlerinizi program hesaplama tablolarına aktarabilirsiniz.

Program tam 14 farklı işlemi yapmaktadır.

Program 12 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Herbir bağımsız bölüm ile yapılabilen işlemler:

  • Vade Farkı; Firmalara kesilen faturalar ya da yapılan ödemelere ilişkin işlemlerin vade farklarının hesaplandığı bölüm. Bu bölüm hem firmanın borcuna hemde alacağına ilişkin ayrı ayrı vade farkı çıkarır ve size net varkını tesbit eder. Hesaplamayı istediğiniz kadar detaylandırabilirsiniz. Örneğin ek süre ekleyebilir veya haftasonuna gelen vadeleri ilk işgününe aktarabilirsiniz...Devamını OkuAGSoft Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı
AGSoft Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı okulların öğrenci aidatların kolay bir şekilde takibini yapabilmesi ve tutması gereken işletme defterinin detaylı olarak takibi amacıyla hazırlanmıştır.
1.Gider Girişleri:

.İşletme defterine bağlı olarak yapılan gider, masraflar ve stok alımlarının girildiği bölüm. Bu bölüme giriş yaparken gider ve masraflarlar programın "Gider Türleri Girişi" bölümünden düzenlenerek gruplandırılabilir, stoklar da "Stok Türleri Girişi" bölümünden, mal ve hizmet alımı yapılan firmalar da "Satıcı Firma Bilgileri Girişi" bölünden detaylandırılabilir.

Girişler en üstte yer alan iki tarih arasına yapılabilir. Farklı tarihlere giriş yapmak için bu tarihlerin değiştirilmesi gerekmektedir.

2.Gelir Girişleri:...Devamını Oku
AGSoft Enflasyon Düzeltmesi Programı
Enflasyon Düzeltmesi Programı 1970 yılından tüm gelecek yıllara kadar istenilen tarihler arasında enflasyon düzeltmesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Program aylık veya yıllık olarak ve istenilen tarihler arasında çalışır. Dönemler yıl olarak ayrılmamıştır. İstenirse verilen herhangi iki tarih arasında da düzeltme işlemi yapabilir. TEFE oranları kullanıcı tarafından güncellenebileceği gibi internet sitesinden de güncel olarak yüklenebilir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bilançolarını kolay bir şekilde 5024 sayılı kanunla eklenen Vergi Usul Kanununun Geçici 25.Maddesine, Mükerrer 298. Maddesine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu 328 ve 338 Nolu tebliğlerine uygun olarak enflasyon düzeltmesi yapabilir.

Gerekli veriler girildiği taktirde, program kolay bir şekilde enflasyon düzeltmesi yapılmış bilançoyu hazırlayacaktır.

Düzeltilmiş bilançoyu hazırlamak için gerekli olan tek şey adım adım aşağıdaki açıklamaları uygulamaktır....Devamını Oku
AGSoft Mali Danışman Vergi Mevuatı, Sosyal Güvenlik ve Şirketler Mevzuatı Takip Programı
Vergi mevzuatı (Kanunlar, Tebliğler, Bakanlar Kurulu Kararları, Özelgeler, Genelge ve Danıştay Kararları), Şirketler hukuku (Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kolektif ve Dernekler), Mali Müşavir (3568 sayılı kanun, Tebliğ ve Mecburi Meslek Kararları, Muhasebe Sistemi ve Güncel Bilgiler) ve Sosyal Güvenlik (SSK, BAĞKUR, İş Kanunu ve İnsan Kaynakları) hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz bir programdır.

Bu program 6 bölümden oluşmaktadır.

1. BÖLÜM: ANA MENÜ SEÇENEKLERİ:
Programın ilk açılış sayfasıdır ve parçalara geçişi sağlamaktadır. Tüm konuların internet ortamından güncellenmesinin sağlandığı bölümdür. Bu menü seçeneğini seçmeden önce internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol ediniz.

Seçenekleri:
A1. Vergi Mevzuatı: Vergi Kanun Maddeleri, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğ, Özelge, Genelge ve Danıştay kararlarına ulaşabileceğiniz ana menü seçeneğidir.
A2. Şirketler Hukuku: Anonim, Limited, Kooperatif, Dernekler ve diğer şahıs şirketleriyle Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu ile ilgili bilgiler içeren örnekler sağlayan ana menü seçeneğidir.
A3. Sosyal Güvenlik: SSK ve BAĞKUR hakkında detay bilgi mevzuat ve örnekler içermektedir. Ayrıca İnsan kaynakları Bölümü ile personelle ilgili form ve örnekler, İş Kanunu bölümü ile yeni ve eski iş kanununu ve Danıştay kararlarını bulabilirsiniz.
A4. Mali Müşavir: 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM kanunu ile ilgili; Kanun Maddeleri, Tebliğleri ve Mecburi Meslek kararları ile Muhasebe sistemi ve uygulamalarına (Bilanço- Gelir Tablosu vb. Mali tablolar ve detaylı açıklamalı hesap planı) ulaşabildiğiniz gibi, ayrıca güncel vergi oran ve tutarlarına da bu modülden ulaşabilirsiniz.
A5. Çalışma Dosyaları: Kullanıcının yukarıdaki bölümlerdeki örnekler üzerinde yapmış olduğu değişikliklerle kayıt ettiği ya da kendi oluşturduğu dosyalara ulaşımını sağalayan menü seçeneğidir....Devamını Oku
AGSoft Randevulu Paket İş Takip Programı
Randevularla iş ve müşteri takibi yapan firmaların randevularının ve iş görüşmlerinin takibi amacıyla hazırlanmış özel bir programdır. Kişilere göre randevu ve işler planlabilmekte ve bu işleri aylık bir takvim ile programlanabilmektedir. Gerçekleştirilen işlerde iş yapılan firmalara iş tutarları ve iş karşılığında alınan ödemeler girilebilmekte, firmanın cari hesabı takip edilerek borç alacak durumu görülebilmektedir.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ:

1. Programın Açılışı ve Şifre Girişi: Program çalıştırıldığında gelen ilk menü kullanıcı adı ve şifre girişinin yapıldığı bölümdür. Demo version için 4 adet kullanıcı değişik yetkilerle donatılarak belirlenmiştir. Bunlar "agsoft","agsoft2","agsoft3","agsoft4" ve 4 kullanıcının da ortak şifreleri "1" (rakam ile bir sayısı)'dır. Demo kullanımda bu yetki verilen kullanıcılar ve yetkileri değiştirilememektedir.

2.Ana Menü: Şifre girişinden sonra gelen ve randevu ve yapılan işlerle ilgili en üstte yer alan tarihe göre bir günlük rapor veren ve de randevu verilebilen, iş görüşmelerinin yapıldığı, günlük notların tutulduğu programın ana bölümüdür. Yapılan işlerin gerçekleşen iş konumuna bu bölümden geçer. Diğer tüm bölümlere geçişler bu bölüm vasıtasıyla olur. Programın ana sayfasıdır. ...Devamını Oku
AGSoft Randevulu İş Takip Programı
Randevularla iş ve müşteri takibi yapan firmaların randevularının ve iş görüşmlerinin takibi amacıyla hazırlanmış özel bir programdır. Kişilere göre randevu ve işler planlabilmekte ve bu işleri aylık bir takvim ile programlanabilmektedir. Gerçekleştirilen işlerde iş yapılan firmalara iş tutarları ve iş karşılığında alınan ödemeler girilebilmekte, firmanın cari hesabı takip edilerek borç alacak durumu görülebilmektedir.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ:

1. Programın Açılışı ve Şifre Girişi: Program çalıştırıldığında gelen ilk menü kullanıcı adı ve şifre girişinin yapıldığı bölümdür. Demo version için 4 adet kullanıcı değişik yetkilerle donatılarak belirlenmiştir. Bunlar "agsoft","agsoft2","agsoft3","agsoft4" ve 4 kullanıcının da ortak şifreleri "1" (rakam ile bir sayısı)'dır. Demo kullanımda bu yetki verilen kullanıcılar ve yetkileri değiştirilememektedir.

2.Ana Menü: Şifre girişinden sonra gelen ve randevu ve yapılan işlerle ilgili en üstte yer alan tarihe göre bir günlük rapor veren ve de randevu verilebilen, iş görüşmelerinin yapıldığı, günlük notların tutulduğu programın ana bölümüdür. Yapılan işlerin gerçekleşen iş konumuna bu bölümden geçer. Diğer tüm bölümlere geçişler bu bölüm vasıtasıyla olur. Programın ana sayfasıdır. ...Devamını Oku
AGSoft Randevu ve Görüşme Takip Programı
AGSoft yazılım olarak özellikle milletvekillerinin randevularının ve görüşmelerinin takibi amacıyla hazırlanmış çok özel bir programdır.Günlük yapılacak görüşmeleri ve günlük programınızı çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Kişi bilgilerini ve görüşme detayları ile geçmiş görüşmelere ait notlarınızı görebilirsiniz.Kayıtlı kişilerin akraba, eş, dost ve arkadaş çevrelerini ayrıca takip edebilir veya kayıtlı listelerden onlara bağlantı yapabilirsiniz.O güne ait doğum günü, evlilik yıldönümü gibi kişilere has bilgileri görebilir, milli günlere ait bilgilere ulaşabilirsiniz.Siyasetçilerin veya dernek yöneticisi gibi günlük olarak randevuları olan ve kişilerle ilişkinler içinde olan herkesin ihtiyacı olan bir programdır.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ:

1.Program ilk kez kullanıldığında programda kayıtlarını tutacağınız veya randevu vereceğiniz kişilere ait kayıt girmeniz gerekmektedir. bunun için programın "Kişi Giriş ve Detayları" bölümünden yeni bir kayıt girmeniz gereklidir. Bu bölüm aynı zamanda kişilere ait detalı bilgilerin görüşme ve diğer işlemlerin takip edildiği bölümdür. Bu bölüm içindeyken görüşme yapabilir veya başka kişilere ait işlem yapabilirsiniz.

2.Kişi fihristi bölümü ile ulaşmak istediğiniz kişilere ulaşıp bu kişilere randevu verebilir veya bu kişilere ait bilgileri güncelleyebilirsiniz.

3.Randevular bölümüyle verilen randevulara ulaşabilir ve değşiklik yapabilirsiniz.

4.Giriş bölümünden o güne ait;...Devamını Oku
AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı
Program çocukların gelişiminin, aşılarının, yapılan tetkiklerin ve muayene sonucu verilen reçetelerin takibine, soygeçmiş, özgeçmişleri ve geçirdikleri rahatsızlık veya alerji gibi özelliklerin takibi için hazırlanmış aynı zamanda gelişim grafiği gibi hiçbir programda olmayan özellikler otomatik olarak takip edilebilmektedir.

Gelişim Takip İşlemleri Bölümünün Kullanımı:

Bu bölüm ile gelişim işlemine ait bilgiler girilebilir, daha önce yapılan gelişim takip işlemlerine ait bilgilere ulaşılabilir ve çocuğa ait gelişim grafiği görülebilir.

Çocuk Getirme

Gelişim giriş işlemi için çocuk numarası yazılarak veya “Adı” ve “Soyadı” yazılarak “Getir” tuşu ile kayıt getirilir. Eğer yeni Çocuk eklenecekse ilgili bölümler doldurulduktan sonra çıkan yoktur mesajından sonra yeni kayıt açılabilir.

....Devamını Oku
AGSoft Sakıncalılar Listesi Hızlı Arama Programı

Mutlaka Yeminli Mali müşavirlerin bilgisayarlarında olması gereken bir programdır. Faydası fiyatının yanında çok çok küçüktür.

AGSoft Sakıncalılar listesi hızlı arama programı, YMM’lerin, YMM odası tarafından Excel ortamında kendilerine verilen vergi dairesi tarafından işlemleri sakıncalı bulunan mükellefleri arama programıdır. Sakıncalılar Listesinde daha fazla, daha detaylı ve pratik, daha hızlı ve kapsamlı arama yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Normalde listede günlerle ifade edilebilecek sürede arama yapılabilirken bu programla saatler veya dakikalar içerisinde tarama yapılmaktadır. Şu kadarki 1000 adetlik bir tarama işlemi sadece 1 saat içerisinde yapılabilmektedir.

Arama istenirse sadece vergi numaralarında istenirse tüm alanlarda birden yapılabilmektedir.

Sonuçlar bir liste halinde raporlanmaktadır. İstenirse aramanın tamamı veya hakkında olumsuz rapor bulunanların dökümü alınabilmektedir.

Program içindeki dataları boş olarak kullanıcıya gelir. İçindeki dataların dağıtımı tarafımızdan yapılmamaktadır. Kullanıcı tarafından temin edilip yüklenmesi gerekmektedir.

Bu datalari olmayan kullanıcılara bu programın herhangi bir faydası yoktur....Devamını Oku
AGSoft Çevireç Programı

Çevireç programı DOS ortamında çok iyi çalışan programlardan Excel ve HTML'ye raporların aktarılması amacıyla hazırlanmıştır.

Aktarım işlemi Tutar hanelerini, Tutar ; Tarih Hanelerini de Tarih olarak sorunsuz olarak aktarmaktadır.

Çok pratik ve Basit Bir program olarak tasarlanmıştır. Tek tuşla Excel raporlarının alması amaçlanmıştır.

Programı Çalıştırma ve İlk Kullanım

Muhasebe programından ürettiğimiz NOT ve TXT raporunu Programımızdaki “Aǔ komutuyla açılan dosya açma penceresinden Excel'e aktaracağımız NOT veya TXT dosyasını bularak “Aç” diyoruz. Dosya açılırken otomatik olarak Excel'e aktarım işlemini gerçekleştirecektir. Penceremizden satır ve sütunlarımızı kontrol ediyoruz.

Örnek Muhasebe Programından NOT veya TXT dosyasının üretim ...Devamını Oku
AGSoft Vergi Mevzuatı Takip Programı

AGSoft Vergi Mevzuatı Takip programı vergi mevzuatının bilgisayar ortamında izlenmesi ve güncel olarak olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanmış son derece pratik bir programdır.

Mevzuatı tek tek takip edebileceğiniz gibi belirlediğiniz kelimelere göre arama yaptırarak mevzuat içerisinde geçen bu kelimeler göre araştırma yapmanızda mümkündür.

Güncelleme işlemi internetten otomatik olarak yapılmaktadır.

İçerdiği mevzuat;

1. Vergi Usul Kanunu,
2. Katma Değer Vergisi,
3. Gelir Vergisi,
4. Kurumlar Vergisi (5422),
5. Kurumlar Vergisi (5520),
6. Damga Vergisi,
7. Amme Alacaklarının Tahsili Usulu hakkındaki Kanun,
8. Emlak Vergisi,
9. Motorlu Taşıtlar Vergisi,
10. Özel Tüketim Vergisi
11. Danıştay Kanunu,
12. Harçlar Kanunu,
13. Vergi kanunlarında değişiklik yapan kanunlar
14. Ödeme kaydedici cihaz kullanımı ile ilgili kanun ve
15. Diğer kanunlar...Devamını Oku
AGSoft Şirketler Mevzuatı Takip Programı

AGSoft Şirketler Mevzuatı Takip programı şirket mevzuatının bilgisayar ortamında izlenmesi ve güncel olarak olarak takip edilmesi amacıyla hazırlanmış son derece pratik bir programdır. 

Mevzuatı tek tek takip edebileceğiniz gibi belirlediğiniz kelimelere göre arama yaptırarak mevzuat içerisinde geçen bu kelimeler göre araştırma yapmanızda mümkündür.

Güncelleme işlemi internetten otomatik olarak yapılmaktadır.

İçerdiği mevzuat;

1. TTK,
2. Limited Şirketler,
3. Anonim Şirketler,
4. Kooperatifler,
5. Şahış Şirketleri,
6. Damga Vergisi,
7. Dernekler,
8.Serbest Bölgeler,AGSoft Kardioloji ve İç Hast. Hasta ve Muayene Takip Programı

AGSoft Kardioloji ve İç Hast. Hasta ve Randevu Takip programı özellikle muayenehanesi olan Kardiolji ve İç Hastalıkları doktorları için hazırlanmış özel bir programdır.

Programda hastaların protokolleri, randevuları ve muayene bulguları ile sonuçları takip edilebilir.

İçerik:
• Randevu takibi: O güne ait randevular otomatik olarak gelmekte, belirli tarihler arasındaki randevular raporlanabilmektedir.
• Yapılan günlük muayenelerin takibi: O gün gerçekleştirilmiş günlük muayeneler liste halinde ekrandan takip edilebilir.
• Günlük özel notlar: hergüne ait özel notlar girilip takip edilebilir (Ajanda gibi).
• Hasta sicil kartları: Hastalara ilişkin tüm takipler buradan yapılabilir.
• Muayene işlemleri: Hastaya ait yapılan muyene ve geçmiş muyene detaylarının izlendiği bölüm. Ayrıca reçete ve labaratuar sonuçları ve hesap işlemleri takip edilebilir....Devamını Oku


 
 
Tel: 0 (532) 366 13 64 Uzak Masaüstü

AGSoft® Yazılım (2003-2024) Misyonumuz