AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Vade Farkı Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Rotatif Kredi Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Pratik Hesaplamalar
2019 Yılı Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

2018 Yılı Online Ücret/Maaş Hesaplama

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama


Program çocukların gelişiminin, aşılarının, yapılan tetkiklerin ve muayene sonucu verilen reçetelerin takibine, soygeçmiş, özgeçmişleri ve geçirdikleri rahatsızlık veya alerji gibi özelliklerin takibi için hazırlanmış aynı zamanda gelişim grafiği gibi hiçbir programda olmayan özellikler otomatik olarak takip edilebilmektedir.

Gelişim Takip İşlemleri Bölümünün Kullanımı:

Bu bölüm ile gelişim işlemine ait bilgiler girilebilir, daha önce yapılan gelişim takip işlemlerine ait bilgilere ulaşılabilir ve çocuğa ait gelişim grafiği görülebilir.

Çocuk Getirme

Gelişim giriş işlemi için çocuk numarası yazılarak veya “Adı” ve “Soyadı” yazılarak “Getir” tuşu ile kayıt getirilir. Eğer yeni Çocuk eklenecekse ilgili bölümler doldurulduktan sonra çıkan yoktur mesajından sonra yeni kayıt açılabilir.

Gelişim Bilgi Girişi

Tarih-Saat : Çocuk seçildiğinde otomatik olarak günün tarih ve saati “Tarih-Saat” bölümüne yazılır. İstenirse gelişim tarih ve saati elle değiştirilebilir.

Yaş (Ay,Gün): Çocuk seçildiğinde otomatik olarak Çocuke ait ay sayısı ve gün sayısı oluşturulur. Bu alanı el ile değiştirmek mümkündür. Ancak Ay sayısı ve gün sayısı arasına mutlaka virgül koyulmalıdır.

Yaş (Yıl,Ay,Gün): Çocuk seçildiğinde otomatik olarak Çocuğa ait yıl sayısı, ay sayısı ve gün sayısı oluşturulur. Bu alanı el ile değiştirmek mümkündür. Ancak Yıl Sayısı, Ay sayısı ve gün sayısı arasına mutlaka virgül koyulmalıdır.

Kilo/Boy/BÇ: Çocuğa ait ölçümler yazılır. “Kilo” kg cinsinden, “Boy” ve “” (“Baş Çevresi” cm cinsinden yazılmalıdır.

Beslenme, Şikayet, Bulgu, Tanı, Tedavi, Not bölümlerine ilgili bilgiler girilir.

Girişler sonrası “Kaydet” tuşu ile gelişim işlemi tamamlanır.

Geçmiş Gelişim Listeleri

“Geçmiş Gelişim Listeler”i ile Çocuğa ait geçmiş gelişim kayıtlarına ulaşılabilir.

Bu Satırı Düzelt: Geçmiş gelişim listelerinde düzeltme yapılmak istenen kayıt varsa bu tuş ile geçmiş gelişim kaydı gelişim giriş bölümüne getirilerek düzeltme işlemi yapılır.

Bu Satırı Sil: Geçmiş gelişim listelerinde silinmek istenen kayıt varsa bu tuş ile silinir.

Tablo ile ilgili seçenekler

Alanları genişlet seçenekleri ile yükseklik ayarı artırılıp küçültülebilir.

Diğer

Fare imleci ile tablonun kayıtları üzerine gidilip beklendiğinde içerik mesaj olarak görüntülenebilir.

Üstteki Tuşlar ve İşlevleri

Yeni: Yeni gelişim işlemi için çocuk listesini getirerek seçim yapılmasını sağlar.
Çocuk Detay: İlgili Çocuğun kartını açar.
Kaydet: Girilen bilgilerin kayıt edilmesini sağlar.
Vazgeç: Girilen bilgilerin kayıt edilmeden işlemden vazgeçilmesini sağlar.
Sil: Girilen bilgilerin kayıt edilmeden silinmesini sağlar.
Kapat: Programı kapatır.

Gelişim Grafiği: Çocuğa ait gelişim grafiği girilen kayıtlardan oluşturularak grafik olarak ekrana getirilir.
Aşı: Aşı girişi için prokolün aşı kartını açar.
Tetkikler: Geçmiş gelişim listesinde yer alan işlemin tetkiklerinin görüntülenmesini, değişiklik ve giriş yapılmasını sağlar. Yeni gelişimye ait kayıt girilebilmesi için gelişim işleminin kayıt edilip sonra Geçmiş gelişim listesinde seçilerek giriş yapılması gerekmektedir.
Reçete: Geçmiş gelişim listesinde yer alan işlemin reçetelerinin görüntülenmesini, değişiklik ve giriş yapılmasını sağlar. Yeni gelişimye ait kayıt girilebilmesi için gelişim işleminin kayıt edilip sonra Geçmiş gelişim listesinde seçilerek giriş yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 
AGSoft® Yazılım (2003-2021) Misyonumuz